Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Magne Flem 1907-1995
 
  Biografi/historikk: 1908 oppgis enkelte steder som alternativt fødselsår. Pressefotograf i Sunnmørsposten

Virkested:
1920-1980: Ålesund
  Kilder: Kilde:
Norske fotosamlinger, 1989
Frå Hjørundfjord Hjørundfjord Kommune 1837-1963, Årsskrift 9, 1987
Sunnmørsposten 06.11.1982
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sunnmørspostens fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post