Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bjørn Fjørtoft ?
 
  Biografi/historikk: Født i Oslo. Pressefotograf, utdannet ved Institut für Bildjournalismus, München 1952-1954. Ansatt i Morgenbladet 1954-1956, Nå 1956-1958, Aftenposten 1958-1959, Bildejournalen 1959-1969, tilbake til Aftenposten i 1960, og har vært der siden.

Virkested:
1954-1995: Oslo
  Kilder: Kilder:

Kamera 17(1965) : 3, s. 8-11
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 1, s. 14-15
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Billedbladet NÅ (PA-797)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post