Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Theodor Finne 1874-1938
 
  Biografi/historikk: Født 09.04.1874 - død 0.12.1938
Født i Christiania. I lære hos Joh. Lund 1891/92, ansatt hos Sandels, Fredrikstad og hos Gustav Borgen, Christiania. Begynte eget firma 1.5.1895. Det ble i 1939 overtatt av sønnen Thore Fredrik F., som i 1938 også hadde kjøpt "Borgens Atelier". Dette flyttet han i 1939 til Karl Johans gate 19, og drev begge firmaene under firmanavnet "Fotograf Finne" til han i 1952 solgte det til Bent Harald Lund, som nu driver det med firmanavnet "Fotograf Finne, Bent Lund". Finne hadde mange tillitsverv blant fotografene. Firmaet ble nedlagt i juni 1987. Platesamlingen ble da deponert i SFFR inntil den i 199? ble overført til Nationalbiblioteket i Oslo.

Virkested:
1895-1937: Oslo; Karl Johansgd. 19
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter fotografene Finne og Lund, samt Klem og Borgen
     Sør-Senja museums fotosamling
     Stortingets billedarkiv
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Sørfosen museums fotosamling (Kystmuseet?)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post