Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Erik Nyman Figved 1883-1949
 
  Biografi/historikk: Født 05.09. 1883 i Stavanger, død samme sted 23.08.1949. Foreldre: Peder Figved og Ingeborg Marie Figved, født Nyman. Figved reiste 28.01.1903 fra Stavanger til Illinois, USA. Han er oppført med yrke fotograf. Returnerte til Norge i juni 1906. Han åpnet 5. juni 1906 atelier sammen med Waldemar Eide, "Figved & Eide", i Østervaag nr. 9-11, Stavanger. Nyman gikk ut av firmaet i februar 1909. Han var en av stifterne av Stavanger Fotografiske Forening i 1906.

Virkested:
1906-1909: Stavanger, Østervaag 9-11
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Figved & Eide
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post