Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christopher Figenbaum 1834-1914
 
  Biografi/historikk: Født 05.02.1834 - død 1914
Født i Tønsberg, d. i USA. Sønn av Peder Nielssøn F. (3.11.1804-9.11.1873) og Anna Andrea Schallestad (10.11.1810-18.10.1891), g. m. Johanne Ingertha Christensen (1839-), 3 sønner, 8 døtre. Etablerte seg som gullsmed i Arendal 1858, men flyttet derfra i 1860-årene og nevnes i 1865 som en av Kristiansands 3 fotografer. Noen få av hans bilder er kjent.

Virkested:
1865 ca: Kristiansand
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Fædrelandsvennen 24.10.1986
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
     Fotosamling (Arne Mjåland)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post