Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Peter Fredrik Feilberg 1800-1863
 
  Biografi/historikk: Født 07.04.1800 - død 05.08.1863
Født i Tønsberg, d. i Skien. Sønn av Jacob F. (19.12.1753-29.11.1816) og Anna Granberg (4.4.1761-23.1.1854), g. 12.10.1824 m. Henrikke Christine Franciska F. (15.5.1800-4.10.1872). Arbeidet som farver, boktrykker, tegner og litograf, daguerreotypist, underfoged, veier, måler og vraker. Var også borgerkaptein, medlem av Skiens første formannskap 1837, og opprettet Skiens Sparebank i 1843.

Virkested:
1845 ca-1850: Larvik
1845 ca-1850 ca: Skien
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Eralndsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post