Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan von der Fehr 1833-1906
 
  Biografi/historikk: Født 08.06.1833 - død 20.09.1906
Født i Strudshavn, d. i Norheimsund. Sønn av gjestgiver og skomaker Carl v. d. F. (14.6.1806-) og Charlotte Rebekka Görbitz (21.1.1810-12.12.1892), datter av Johan Martin Görbitz, niese av maleren G. Gift m. Helchine Magdalene Eckhoff (15.3.1839-1929), datter av smedemester Frederik E. og Helchine Magdalene Kaarch (Korch), 14 barn, som av faren alle fikk opplæring som fotografer. Noen av dem drev også som fotografer, og tas med her. Han var daguerreotypist og fotograf, malermester, fruktdyrker, gartner og gåseholder. Begynte som daguerreotypist i Bergen 1853, ble malermester i 1854, gikk så for en tid tilbake til malerfaget men begynte igjen som fotograf i begynnelsen av 1860-årene. En tid drev han også sammen med sønnen Johan "Brødr.Larms atelier". I 1890 overtok sønnen Herman ledelsen av atelieret, men da han forlot Bergen etter en tid ble det sønnen Johan som overtok det, og senior flyttet i 1898 til Norheimsund hvor han virket som fotograf og gårdbruker til sin død i 1906. Firmaet i Bergen ble solgt kort tid etter at de hadde deltatt på Bergensutstillingen i 1898.

Virkested:
1898-1906: Norheimsund
1853-1898: Bergen
  Kilder: Kilder:
Sollied, Ragna. Eldre bergenske fotografer. 1967
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Voss folkemuseums fotosamling
     Vevelstad historielags fotosamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Arkivet etter Den Nationale Scene i Bergen (1876-)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post