Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Annette Faltin ?
 
  Biografi/historikk: Har tatt miljøbilder fra Norge og utlandet, samt bilder av norsk natur. Portretter av bl.a. kunstnere. Har fotografert i Norge, England, Japan, Sovjetunionen, Spania og Tsjekkkoslovakia. Medlem av Forbundet Frie Fotografer.

Virkested:
1980-0000: Oslo; Odinsgate 1
  Kilder: Kilde: Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post