Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Georg Falck 1883-1947
 
  Biografi/historikk: Født 26.02.1883, død i 1947.
Født i Bodø. Sønn av Nils Johan F. (23.11.1845-) og Thomasine Georgine Tobiesen Martens (18.7.1852-). Var først i fiske- og tranforretning. Var i 1900 ansatt hos fotograf Alfr. Hellwig, ble deretter regissør og kasserer i Det norske operetteselskap fra 1908, så ett år sjef for Vestlandske Theater i Stavanger. Overtok onkelens, fotograf O. Skjevlos forretning i 1912, og overtok sammen med ham samme år Biografteatret i Trondheim, som de drev inntil kommunen overtok det i 1919. Ca. 1913-14 var fotograf Ivar B. Eklid kompanjong. I 1915 var Chr. Eide blitt kompanjong og firmanavnet var "Falck & Eide". I 1919 solgte Falck sin del av firmaet til Ludvig K. Aadahl, og det ble drevet videre til 31.1.1935 under firmanavnet "Aadahl & Eide A/S". Atelieret brente da, og Aadahl omkom. Falck var også kunstmaler.

Virkested:
1912-1919: Trondheim; Kongensgate 12
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Falck & Eide
Skjevlos Eftfg., Trondhjem
  Arkiv/samling:
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Skaun kommunes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post