Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Elis Georg Fahlstrøm 1845-1900
 
  Biografi/historikk: Født 08.07.1845 - død 03.03.1900
Født i Lidkjöping, Sverige. G. m. Valborg Gram (Quam) som overlevet ham.

Virkested:
1880 ca-1883 ca: Aurskog-Høland
1883: Kongsvinger
1870 ca: Aurskog-Høland
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post