Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ingimundur Eyolfson 1872-1930
 
  Biografi/historikk: Født 05.11.1872 - død 10.04.1930
Født på Island, død i Oslo. Kom til Christiania 1900, var assistent hos Skarpmoen en rekke år, arbeidet også en tid i Bergen (ca. l906-11), og begynte egen forretning i Christiania som frilufts- og pressefotograf. Han nedla et stort arbeid for islendinger i Norge og fikk for dette ridderkorset av Islands Falk i 1929. Etter hans død ble forretningen overtatt av Wilhelm Anderson, som like etter skiftet navn til Råger.

Virkested:
1906 ca-1911 ca: Bergen; Nøstegd.97
1900-1930: Oslo
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 4, s.47 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post