Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christian Samuel Eyde 1850-1931
 
  Biografi/historikk: Født 06.10.1850 - 07.10.1931
Født i Arendal. Sønn av Samuel E. og Elina Kristine Amalie Stephansen, g. 1882 m. Christiane Augusta Lund (1856-), datter av Peter Lorentz L. Konsul og skipsreder. Amatørfotograf. Flere hundre av hans negativer fra ca. 1880-1930 er tatt vare på av Aust-Agder-Arkivet.

Virkested:
1880 ca-1930 ca: Arendal
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter C. S. Eyde
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post