Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Knut Evensen 1945-0000
 
  Biografi/historikk: Født i Andebu i Vestfold i 1945. Knut Evensen har bakgrunn som pressefotograf. Har fotografert barn, barn og trafikk, eldre, reiseliv og natur. Han har også arbeidet som teaterfotograf ved Den Norske Opera, Oslo. Utgitt en mengde bøker. Medlem av Norsk Faglitterær Forfatterforening. Han var blant stifterne av Forbundet Frie Fotografer og ble forbundets første formann. Evensen har hatt en rekke utstillinger. I 1996 overtok han som redaktør for Norsk fotografisk tidsskrift.

Virkested:
1972-0000: V?le; Bettum
  Kilder: Kilder:

Fotografi 6(1973) : 3, s. 13-17
Fotografi 6(1973) : 4, s. 44-47
Fotografi 11(1978) : 10, s. 50-51
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 4, s. 4
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post