Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sverre Eskildsen 1910-
 
  Biografi/historikk: Født 08.04.1910
Født i Stavanger. Sønn av fotograf J.W. Eskildsen og Thrine Johansen. G. i 1938 med Sigfrid Engen, datter av lærer Olav og Dagny Engen, 3 sønner. Studieopphold i Tyskland, Østerrike, Frankrike, arb. i Fotosalongen Manass i Wien, en tid bestyrer av Sjølies Atelier i Oslo. Sv.prøve 23.10.1933, egen forretning 1934, håndv.brev 1937. Han har deltatt i internasjopnale utstillinger fra 1934, repr. Norge ved utstillingen i Boston Art Club, Boston, USA, 1936.
Stavanger Byarkiv har Sverre Eskildsens arkiv tilbake til 1940 - årene.

Virkested:
1940-0000: Sandnes; Åsegården, Langgt.
1934-1940: Stavanger; Kongsgaten 14
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Byarkivet i Stavanger, Formannskapet
     Byarkivet i Stavanger, fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post