Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Lars Eivind Bones 1963-
 
  Biografi/historikk: Født 04.06.1963. Bones har vært tilknyttet Dagbladet siden 1986.

Virkesteder:

1986-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:

Fotografi 34(2001) : 4, s. 58-65
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post