Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christine Istad 1963-
 
  Biografi/historikk: Født 1963, oppvokst i Molde. Istad har deltatt på en rekke utstillinger og flere utsmykningsoppdrag. Hun arbeider både med maleri og fotografi (1999). Sin bakgrunn har hun fra Parson's School of Design i New York. Etter 2 år på Parson's arbeidet hun ett år som fotomodell for deretter å begynne på Westerdals Reklameskole i Oslo.
  Kilder: Kilder:

Fotografi 32(1999) : 5, s. 86-73
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post