Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ragnar Eriksen 1903-1977
 
  Biografi/historikk: Drev Fotoanstalten i Narvik i mange år. Hans sønn Rolf Eriksen ga samlingen etter ham (ca. 2000 negativer, av disse 450 glassplater) til Narvik kommunes fotosamling i 1983. Eriksen drev også i mange år NaBoFo (Narvik Bokhandels Foto), primært med fotokopiering. Aktiv deltager i Frelsesarmeens sang- og musikkliv.

Virkested:
0000-0000: Narvik
  Kilder: Kilder:
Fremover 12.3.1983
Harnang, Harald. Fotografer i Narvik opp gjennom tidende. Upublisert manuskript i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Ragnar Eriksen
     Narvik biblioteks fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post