Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Finn Arne Johannessen 1955-0000
 
  Biografi/historikk: Johannessen er født i Kristiansand og oppvokst på Notodden. Et års tid arbeidet han frilans for lokalavisen på Notodden før han reiste til Stockholm hvor han gikk to år på Nordens Fotoskola (1982-84). Nå (1989) har han nettopp startet firmaet Paparazzi Bild i Stockholm sammen med tre andre fotografer.

Virkested.

1984-0000: Stockholm
  Kilder: Kilder:

Fotografi 22(1989) : 10, 18-25
 
Nasjonalitet: Norge, Sverige,
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post