Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sverre Bergli ?
 
  Biografi/historikk: Fotografmester Sverre Begli gikk i lære hos Sturlason i Oslo og avla svenneprøven der i 1946. Etter krigen kom Bergli til Forsvarets filmtjeneste. Fra 1952 jobbet han frilans og medvirket i 25 spillefilmproduksjoner. Fra 1975 var Bergli leder for NRKs stillfotoavdeling.

Virkesteder:

1946-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:

Fotografi 16(1983) : 1, s. 26-27
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post