Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Emil Erichsen 1842-1912
 
  Biografi/historikk: Født 11.09.1842 - død 1912
Sønn av brukseier Edvard Martinius E. og Andrine Hanssen, g. m. Jacobine Karine Hovland (1844-1908), datter av N. C. H. Utdannet teolog, senere stiftsprovst på Hamar. Amatørfotograf. Benyttet Holcks system for våtplater, som denne hadde fått patent på i 1862.

Virkested:
1860-1870: U. st.
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Hedmarksmuseet 13.02.1998
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Fotografier etter Hans Emil Erichsen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post