Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Norman Heitk┐tter 1925-0000
 
  Biografi/historikk: Fjelloppsynsmann og naturfotograf
  Kilder: Kilder:

Fotografi 5(1972) : 7/8, s. 26-29
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post