Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
C.A. Erichsen ?
 
  Biografi/historikk: Ett av hans bilder datert 1910 er med i Drøbakboken, og han har fotografert landskap og brevkort i Bodø omtrent samtidig. I Ålesund har fotografen vært omkring 1912. Det eksisterer ved Aalesunds Museum en rekke meget gode bruntonede glansede prospektkort fra Ålesund. Det kan se ut som om fotografen i første rekke har reist langs kysten og oppsøkt bymiljø.

Virkested:
1910 ca: Bodø
1910 ca: Drøbak
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Nordlandsmuseets fotosamling
     Samling fra Tromsø bymuseum
     I. Halses fotosamling
     Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
     Aalesunds Museums billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post