Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Edvard Otto Rossing Skari 1839-1903
 
  Biografi/historikk: Født 1839 i Christiania, død 08.12.1903 samme sted, oppvokst på Hadeland. Sønn av stortingsbud Hans Edvard Skari og Kristin Birgitte Fridtz. Marinemaler og ivrig fotograf. Noen av hans bilder fra Christiania kan sees på Oslobilder.net

Virkesteder:
0000-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:

Norsk kunstnerleksikon. B.3, 1986
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post