Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Roger Andreassen 1956-0000
 
  Biografi/historikk: Amatørfotograf. Medlem av Drammen Fotoklubb.
  Kilder: Kilder:

Norsk selskap for fotografi. Jubileumsårbok 2011.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post