Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Karl Enger 1875-1952
 
  Biografi/historikk: Føst 01.06.1875 - død 12.02.1952
Gift m. Petra Petersen. Startet atelier i Moss 15.1.1908, flyttet til Halden 1.5.1910. Hans datter Kari Enger Blom (1918-67) overtok forretningen (sannsynligvis ved farens død), og da hun døde i 1967 ble den overtatt av Gjøsund, som 1. oktober 1972 overdro den til Tore Trollbu, som fortsatt driver firmaet under navnet "Fotograf Trollbu".

Virkested:
1910-1952: Halden
1908-0000: Moss
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Enger Atelier
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Halden biblioteks fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post