Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Eivind Enger 1876-1954
 
  Biografi/historikk: Født 22.02.1876 i Drammen, døde i 1954. Averterte i 1901 med "Fri Damefrisering" og i 1903 med "Elevator".

Virkested:
1901-1902: Oslo; Grændsen 16
1903-1931: Oslo; Stortingsgd. 4
1915: Oslo; Grændsen 10
1915: Oslo; Lille Grændsegade 3
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
SFFR-notat 09.02.87 (KO; 6.5)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkiv etter Karl Johans gate 20 (-1960)
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Norsk Jazzarkivs fotosamling
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
     Sør-Senja museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post