Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Simon Petter Engen 1877-1954
 
  Biografi/historikk: Født 09.01.1877, død21.01.1954
Sønn av Peter Johannessen E. og Marie Sophie Margarini, bror av fotografene Martine Louise, Arnt Kristian og Elisabeth Marie E. Læretid hos Abel i Christiania. Var fotograf, fotoforhandler og brevkortforlegger. Drev firma i Trondheim med filial i Bodø. Åpnet 23. mai 1908 sin fotohandel i Nordre gate i Trondheim.

Virkested:
1908-1930: Bodø
1908-1930: Trondheim
1900 ca: Bodø
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 6, s. 71 (25 års jubileum)
Norsk fotografisk tidsskrift 26(1937) : 1, s. 8 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 37(1951) : 4/5, s. 79
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post