Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Martine Louise Engen 1873-1947
 
  Biografi/historikk: Født 31.05.1873 - 04.02.1947
Født i Jensvold. Datter av skipper og jordeier Peter Johannessen E. (1840-) og Marie Sophie Margarini (1845-). Ugift. Læretid hos Daniel G. Nyblin, Christiania, kurser der og i Stockholm, studieopphold England og USA. Startet egen forretning i Storgata 46 i Bodø i 1893 sammen med søsteren Elisabeth Marie (d. 1932), som også hadde gått i lære hos Nyblin. En annen søster, Anna, drev i broren sitt navn en forretning lenger ned i Storgata som solgte prospektkort og fotografiske artikler. Hadde Josefine Hofman fra Arjeplog i lære i en periode i 1920-årene, og hun arbeidet også en tid i Engens atelier noen år senere. Medlem av Nordland Fotolaug i 1914, og hadde tilitsverv i flere perioder. Engen var stortingskandidat i flere perioder, medlem av Bodø Bystyre 10 perioder, i formannskapet og skolestyret, meninghetsrådet fra 1922. Stiftet Bodø Kvinneråd 1918, var dettes formann i 16 år, utsending til Det internasjonale kvinneråds møter i Washington og London 1925 og 1929, formann i Barnehjemskomiteen fra 1918. Medlem av edruelighetsnevnden, og var særlig opptatt av avholds-, freds- og kvinnesak. Hennes atelier ble totalskadet under bombingen av Bødø 27. mai 1940, også alt fotoutstyr. Det kjennes ikke til arbeid utført av Louise Engen etter 1940. Hun bodde i Trondheim under hele krigen og var ikke aktiv fotograf etter 1945. Hennes private fotosamling, positiver av familiær karakter, er bevart (2004) på landstedet "Stasbakken" ved Bodø.

Virkested:
1893-1940: Bodø ; Storgt. 46
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Jørgensen, Elin/Eliingsen, Harry: Fotografer i gamle Bodø, Bodøboka, utg. Nordland Fylkesmuseum, 1985
Upublisert materiale ved Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 3, s. 42 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Saltdal kommunes fotosamling
     Rødøy kulturkontors fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
     Ivar Simonsens fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
     Velfjord historielags fotosamling
     Vesterålsmuseets bildesamling
     Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv
     Nordlandsmuseets fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post