Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Knut B. Eng 1919-2000
 
  Biografi/historikk: Født 01.03.1919 - død 2000
Født i Asker i Akershus. Sv.prøve 30.1.1952 i Sarpsborg. Etablerte eget firma i Sarpsborg 23.2.1948. Fotograf ved Oslo Bymuseum fra ? til 1989.

Virkested:
1948-0000: Sarpsborg; Olav Haraldsonsgt. 46
0000-1989: Oslo; Frognerveien 67
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post