Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gihbsson, Leif 1894-1965
 
  Biografi/historikk: Født 1894, død 1965. Sønn av fotograf Christian Gihbsson. Han tilbrakte deler av sin barndom i Helsingfors hvor hans far var fotograf. Ved farens død i 1902 flyttet familien til Kristiania. Fra 1910 var han ansatt hos sin onkel J.L.Nerlien. Han videreutdannet seg i England, ledet under første verdenskrig firmaets innkjøpskontor i New York og ved J.L. Nerliens død i 1930 overtok han stillingen som en av firmaets to direktører. Gihbsson var medlem av Oslo Kamera Klubb fra starten av i 1921.
  Kilder: Kilder:

Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post