Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ivar Berger 0000-0000
 
  Biografi/historikk: Norsk fotograf tilknyttet R.A.F. under krigen.
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post