Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Harald Chr. Augestad 1883-1922
 
  Biografi/historikk: Født i 1883, død 1922. Utdannet urmaker hos urmaker Hansen i Sandefjord. Bodde deretter 10 år i Tyskland. Han arbeidet så hos Neslein i Kristiania En av stifterne av Oslo Kamera Klubb i 1921, dengang Kristiania Kamera Klubb.
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post