Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hurtigruten ASA ?
 
  Biografi/historikk: Selskapet ble etablert som Hurtigruten Group ASA 1. mars 2006 ved fusjon av Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) og Ofotens og Vesteraalens Dampskipsselskab (OVDS); hovedkontoret er lokalisert til Narvik, og har avdelingskontorer på Stokmarknes, i Tromsø og Oslo. Selskapet skiftet navn til Hurtigruten ASA 26. april 2007.

(Kilde: Wikipedia 2011)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post