Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bjarne Amundsen 1928-2001
 
  Biografi/historikk: Født 09.01.1928 i på Valle i Efjord, Ballangen, Nordland. Død 14.04.2001. Han arbeidet ved røntgenavdelingen, Ullevål sykehus i Oslo ca. 1952. Han kom til Narvik en gang i perioden 1953-1955 og begynte i lære hos fotografmester Leif Lind. Han var en ivrig musiker og aktiv i AUF-miljøet. I 1965 begynte han som pressefotograf i avisen Fremover hvor han arbeidet frem til 1987.

Virkested:

1965-1987: Narvik
  Kilder: Kilder:
Harnang, Harald. Fotografer i Narvik opp gjennom tidende. Upublisert manuskript i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fremovers fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post