Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Arna Sogelag ?
 
  Biografi/historikk: Arna Sogelag vart stifta i 1988, men laget er eigentleg ei vidareføring av tidlegare Haus Sogenemnd som vart stifta heilt tilbake i 1931 etter initiativ av Steffen Hausberg. Han kalla saman til eit ”sogestemne” på Garnes Guttehjem den 13. september 1931, og fekk realisert planane sine om eit sogelag i bygda på det viset. Denne datoen vert rekna som stiftinga av sogearbeidet i Haus kommune.

(Kilde: dab Info-Trykk & Media (http://www.dabinfo.no/lokal/sogearb.html) 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post