Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Fædrelandsvennen A/S ?
 
  Biografi/historikk: Fædrelandsvennen, dagsavis i Kristiansand, grunnlagt 1875, utkommer mandag–lørdag. Regionavis for Sørlandet, eid av Schibsted ASA, inngår i mediekonsernet Media Norge. Opplag 2008: 40 729.

(Kilde: Store Norske Leksikon (www.snl.no) 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post