Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Einar Einarsen 1901-1998
 
  Biografi/historikk: Født 26.03.1901 - død 1998
Født i Åsen i Nord-Trøndelag.

Virkested:
1942-0000: Åsen i Nord-Trøndelag
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Åsen Museum og Historielags fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post