Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bartholomæus Rummelhoff 1884-1968
 
  Biografi/historikk: Født på Hisøy ved Arendal 19.08.1884, død i Drammen 06.04.1968. Rummelhoff var utdannet ingeniør og arbeidet fra 1917 til han gikk av med pensjon i 1954 ved NSBs distriktsadministrasjon i Drammen. Han har i første rekke dokumenter hendelser ved jernbanen i perioden 1913-1951. Anslagsvis er 10-15% av hans fotografier bevart ved Norsk Jernbanemuseum. Han var også aktivt medlem i Drammen Turistforening og Vestfold Reisetrafikkforening.

Virkesteder:
1917-1951: Drammen
  Kilder: Kilder:

Upublisert materiale ved Preus museum (2010)
Norsk Jernbanemuseum. Årbok 2010
Reiseliv i Norge 1958 : 5
Drammens Tidende 18. august 1954
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post