Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gerhard Julius Nilsen Einan 1881-1970
 
  Biografi/historikk: Født 12.03.1881 - død 11.03.1970
Født i Lødingen på Hinnøy, d. i Ø. Årdal. G. m. Ingeborg Lyngset, 8 barn. Var 4 år i fotograflære i Hammerfest, dro så som reisende fotograf sydover og slo seg ned i Sogndal ca. 1908/09 som fotograf og medhjelper på kraftstasjonen der. I 1915 flyttet han til Øvre Årdal, hvor han var maskinist på en liten dampbåt som gikk på Årdalsvannet like til 1943, men drev samtidig som fotograf. Han var meget teknisk kyndig, bygget bl.a. selv fotografiapparater, dampmaskiner, andre maskiner, møbler m. m. og var en meget hjelpsom mann.

Virkested:
1908-1909: Sogndal i Sogn
1915-0000:Ø. Årdal
0000-1908: Reisende fotograf
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
PRIDLAO, nr.3-1994
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sogndal sogelags biletsamling
     Eldre Norske Fotografer, Vik lokalhistorisk arkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post