Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Rune Johansen 1957-
 
  Biografi/historikk: Johansen er født i Bodø og er selvlært som fotograf. I perioden 1976-2003 var han ansatt i Televerket, senere Telenor. Han flyttet til Oslo i 1982 og har utgitt flere bøker og hatt en rekke utstillinger.

Virkesteder:

1982-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:

Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Fotografi 40(2007) : 6, s. 16-23
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post