Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Mikkel McAlinden 1963-
 
  Biografi/historikk: McAlinden er født i Oslo i 1963. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland.

Virkesteder:

0000-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:

Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Fotografi 41(2008) : 4, s. 58
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post