Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Nesjar 1920-
 
  Biografi/historikk: Nesjar hadde kunstutdannelse fra New York, 1935-1938 og fra Kunstakademiet i Oslo, 1940.
  Kilder: Kilder:

Kamera 10(1958) : 4, s. 126-135 (art. av Nesjar)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post