Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Øystein Kleiven 1938-0000
 
  Biografi/historikk: Født 26.03.1938. Pressefotograf. Fra 1975 var han ansatt som redaktør i Ernst G. Mortensen forlag. Var fra 1983 lærer ved Norsk pressefotografskole som samme år ble startet ved Institutt for journalistikk i Fredriksted. Kleiven er æresmedlem av Svenske pressefotografers klubb.
  Kilder: Kilder:

Fotografi 7/1974) : 2, s. 28-29
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Aftenposten 26.03.2013.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post