Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Tom Martinsen 1943-2007
 
  Biografi/historikk: Født 04.08.1943 i Tønsberg, død 31.03.2007 i Oslo. Studerte ved Fotoskolan i Stockholm under Christer Strömholm, 1968 til 1971. Ansatt som vikar i Dagbladet i 1971, fast ansatt som pressefotograf i 1973. Martinsen har hatt flere separatutstillinger.

Virkesteder:
1971-2007: Oslo
  Kilder: Kilder:

Fotografi 17(1984) : 7, s. 49-53
Fotografi 31(1998) : 3, s. 66-68
Fotografi 36(2003) : 1, s. 70-77
Eek, Ann Christine: Tom Martinsen (1943-2007) ...det haster ikke! Fotografi 2007 : 3, s. 8-13 (nekrolog)
Wandrup, Fredrik: Tom Martinsen (1943-2007). Dagbladet 2007, 1. april, s. 44 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post