Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Scan Features ?
 
  Biografi/historikk: Bildebyrå etablert i Oslo av Robert A. Robinson, Åge Fermann og Arild Kristoffersen (Kristo) i 1961
  Kilder: Kilder:
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 




Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post