Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hilmar Birkhaug 1920-2006
 
  Biografi/historikk: Arbeidet som pressefotograf for Bergens Tidende fra 1945 sammen med Knut Omdal. I 1950 ble de av avisen oppfordret til starte eget firma og i mange r kjpte Bergens Tidende fototjenester av "Birkhaug og Omdal". Firmaet tok ogs andre former for fotooppdrag. Etter hvert ble fotografer tilknyttet firmaet fast ansatt som pressefotografer i Bergens Tidende.

Virkested:
1945-0000: Bergen
  Kilder: Kilder:
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post