Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nordmøre Museum ?
 
  Biografi/historikk: Stiftelsen Nordmøre Museum er konsolidert, alle 11 nordmørskommuner med de fleste museum er med i stiftelsen. Stiftelsen eier anleggene i Kristiansund. De andre museene på Nordmøre er eid lokalt, men drives av Nordmøre museum.

(Kilde: Nordmøre museums hjemmeside 2010 /eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post