Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Landbruksmuseet for Møre og Romsdal (Sunnmøre Museum) ?
 
  Biografi/historikk: Landbruksmuseet på Gjermundnes vart skipa i 1979. Museet femnar om heile Møre og Romsdal og samlar inn, tar vare på og stiller ut maskiner, reiskap, bruksting, litteratur, foto o.a. som knyter seg til landbruket og landbruksnæringa i fylket. Museet held til i bygningane på det gamle skuletunet på Gjermundnes.

(Kilde: Sunnmøre Museums nettsider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post