Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Frederick Monsen 1865-1929
 
  Biografi/historikk: Sønn av skuespiller og fotograf Hans Monsen. Født i Bergen og emigrerte med sine foreldre til USA i 1869 hvor familien etablerte seg i Salt Lake City. Frederick Monsen deltok som fotograf på en rekke ekspedisjoner i regi av U.S. Geological Survey. Her fotograferte han indianere i Arizona, New Mexico, Califirnia og Mexico. Hans negativsamling ble ødelagt i det store jordskjelvet i 1906, men han rekonstruerte senere arkivet ved å avfotografere papirpositiver. Allerede i 1890 årene begynte Monsen å reise rundt i Amerika med sine lysbildeforedrag. Heri også med tema som "Noreg og nordmennene". Han benyttet seg i stor grad av enklere, håndholdt kamerautstyr av merket Kodak.

Virkesteder:
1886-0000: USA
  Kilder: Kilder:
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: De forente stater (USA), Norge,
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post