Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bjarne Eidnes 1893-1947
 
  Biografi/historikk: Født 14.10.1893 - død 16.01.1947
Født på Grimo, G. m. Birgit E. Nielsen (3.7.1899-20.8.1972), 1 sønn, 1 datter. Overtok 9.8.1923 det firmaet som Ragna Solberg hadde startet i Odda før 1900, og som Sten Möller hadde overtatt etter henne i 1918. Etter hans død overtok enken, som hadde vært hans medarbeider, firmaet alene, senere sammen med datteren Else Marie Schnell-Iversen. I 1957 begynte også sønnen Torleiv i firmaet. Det ble i 1967 omgjort til A/S, og fru Eidnes trakk seg tilbake. Det drives idag med Torleiv Eidnes som daglig leder. Torleiv Eidnes døde i 1990. Firmaet drives idag (1992) av Else-Marie Schnell-Iversen og Bjørn Eidnes, sønn av Torleiv Eidnes.

Virkested:
1923-1947: Odda
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Schnell-Iversen, Else-Marie, skjema sept.1992
Hardanger Folkeblad 10.02.1986
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter fotografene Eidnes
     Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum si fotosamling
     Fotosamlinga ved Odda bibliotek
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post